Pri Pola Esperantisto

La revuo Pola Esperantisto aperis en 1906 en Lvovo komence kiel organo de la loka Esperanto-Societo. Ekde 1908 ĝi estis eldonata en Varsovio kiel organo de la polaj esperantistoj. Ĝis 1914 ĝia ĉefredaktoro estis Leon Zamenhof, frato de la kreinto de Esperanto. En la komencaj jaroj de la 1-a mondmilito (kaj kelkfoje en postaj jaroj) Pola Esperantisto ne aperis aŭ aperis neregule.

Post la 2-a mondmilito ĝis 1990 Pola Esperantisto estis eldonata kiel organo de Pola Esperanto-Asocio. Post kelkjara interrompo Pola Esperantisto reaperis en 2004 en la eldonejo HEJME (Kazimierz Leja) kiel soci-kultura magazino ne ligita kun PEA. En 2008 Pola Esperantisto revenis al PEA kiel ĝia organo kaj ĝis 2012 estis eldonata en Nowy Sącz, la tiama sidejo de PEA (Halina Komar, Danuta Kowalska). Dum 2012 ĉefredaktoro estis Barbara Pietrzak. Ekde 2013 la redakcio de Pola Eperantisto troviĝas en Lodzo. La nuna ĉefredaktoroj estas Robert Kamiński kaj Teresa Nemere.

Pola Esperantisto (diversmaniere en sia pli ol 100-jara historio) servis al la legantoj per informoj pri la pola kaj monda E-movadoj, la agado de polaj esperantistoj. Ĝi publikigis lingvajn konsilojn kaj gramatikajn klarigojn. Signifan rolon ludis en ĝi la originala E-literaturo kaj tradukoj, artikoloj pri Pollando. Notindas, ke kiel tradukisto debutis en ĝi konata pola poeto Julian Tuwim per siaj E-tradukoj de poeziaĵoj de Leopold Staff, Kazimierz Przerwa Tetmajer kaj Juliusz Słowacki.

Aktuala koresponda adreso de la Redakcio estas:

Pola Esperantisto, ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa.

elektronike: rk-lodzo@poczta.wp.pl kaj teresa.nemere@op.pl

La abono

por 2016 pro 6 numeroj egalas al:

  • Pollando – 50 zlotoj
  • eksterlando – 20 eŭroj

por 2012 pro 6 numeroj egalis al:

  • Pollando – 45 zlotoj
  • eksterlando – 20 eŭroj

La abonpagoj en zlotoj aŭ eŭroj estas pagendaj al:

Pola Esperanto-Asocio, ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa.
Numero de la konto: 37 2130 0004 2001 0558 6110 0002
La mendoj provizu informo, ke temas pri abono de Pola Esperantisto.

ATENTO: Abonoj per eŭroj validas post aldono de 10 eŭroj por la bankaj kostoj.

Polan Esperantiston eblas aboni ankaŭ pere de la konto en UEA: peaa-v; Detaloj troviĝas ĉe: http://www.uea.org/alighoj/pag_m...

Dum la jaroj 2004-2007 Pola Esperantisto aperis en la eldonejo HEJME

Pola Esperantisto 4/2016

Jen enhavo de numero 4/2016 de Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Estraro informas
Robert Kamiński, Helpu renovigi tombon de Ludoviko Zamenhof 3
Aleksander Zdechlik, Lingva problemo post la foriro de Britio el la Eŭropa Unio 4
Eventoj
Adam Wilkus, Jubilea evento en Krakovo 5
Lidia Fit, Solena fino de la Esperanto-kurso en Centro de Pliaĝuloj en Wrocław 8
Stanisław Polanowski, Esperanto-renkonto sur Ĉantorio 9
Małgosia Komarnicka, La sorĉa renkontiĝo kun Halina Kuropatnicka-Salamon 11
Mojose
Łukasz Żebrowski, Kunveno de PEJ dum ARKONES 12

Pola Esperantisto 3/2016

Jen enhavo de numero 3/2016 de Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Eventoj
Robert Kamiński, 35-a Pola Esperanto-Kongreso 3
Jadwiga Greger, Svedoj kongresis en Pollando 8
Małgorzata Komarnicka, Interkultura Majrendevuo - Esperanto en Wrocław 10
Robert Kamiński, Nova surpriza ZEO en Bydgoszcz 15
Teresa Pomorska, Venu denove al Duszniki Zdrój 17
Varsovia Vento, Scienca pikniko en Varsovio daŭre kun Esperanto 18
Alina Mozer, Vizito en liceo 18
Robert Kamiński, Nokto de Sienkiewicz-literaturo 19
Mojose

Pola Esperantisto 2/2016

Jen enhavo de numero 2/2016 de Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj .... 2
Eventoj
Roman Dobrzyński - Antaŭ 99 Jaroj en Varsovio … 3
I. Tomaszewska - La 60-a datrev. de PEA filio kaj la 3-a E-Printempo en Szczecin … 6
Robert Kamiński - Ekspozicio de Esperantaj poŝtkartoj … 9
Małgosia Komarnicka - Vortbeleco en Esperanto … 10
Mojose
Piotr Hołda - Esperanto dum Slot en 2016 … 11
Temo de la IJK: aktivado … 12
Eblas jam aliĝi al JES . 12
Raportoj, rakontoj
Elżbieta Karczewska - Nepalo – lando sur la mondtegmento … 12