Nova Estrao de PEA

Dum la 35-a Tutpolanda Esperanto-Kongreso, kiu okazis ekde la 26-a ĝis 29 a de majo 2016 en Lodzo (Łódź) sekvis Ĝenerala Kunsido de PEA. Ĉefa celo de la kunsido estis elekto de la nova Estraro de PEA kaj Ĉefa Revizia Komisiono. Al la nova estraro estis elektitaj: Aleksander Zdechlik, Teruo Matsumoto, Robert Kamiński, Alina Mozer, Agnieszka Mozer kaj Marek Mazurkiewicz. La Ĉefa Estraro elektis el inter si prezidanton: Aleksander Zdechlik, vicprezidanton: Teruo Matsumotom, sekretarion: Robert Kamiński kaj kasistinon: Alina Mozer. Al la Ĉefa Revizia Komisiono estis elektitaj: Stanisław Mandrak: prezidanto; Daniela Matray kaj Zbigniew Kowalski.

Komentoj

Mi, kiel optimisto deziras al novelektitan Estraron de PEA SUKCESOJN!!! Laboro ne estas facila, mi tion scias, sed mi estas certa, ke oni valoras batali por Esperanto!
Karaj! Fartu bone! (Se eblos, mi helpos al vi).