z Polski

21. Piknik Naukowy - spotkanie organizacyjne

13 października 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące 21. Pikniku Naukowego.

Tym razem tematem tematem zbliżającego się wydarzenia będzie Ziemia. Jeśli chcesz pomóc w organizacji esperanckiego stanowiska napisz na adres: peavarsovio@gmail.com

Pomóc możesz poprzez:

Esperancko-harcerskie seminarium w maju w Warszawie

 Budując na bazie różnorodności – w jaki sposób najlepiej wykorzystać współpracę między organizacjami młodzieżowymi? to temat seminarium szkoleniowego organizowanego przez Światową Organizację Młodzieży Esperanckiej (TEJO), Skautową Ligę Esperancką (SEL) i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w terminie 24-30 maja 2011. Na program składają się: interaktywne sesje robocze na temat współczesnych skutecznych metod organizacji młodzieży, włączając temat różnorodności i równości, nauka praktycznych metod współpracy międzykulturowej, korzystanie z narzędzi różnorodności i równościowych Rady Europy. Uczestnicy poprawią też swoje umiejętności przywództwa.

Dzień Różnorodności

17 paździenika w warszawskim Centrum Handlowym Złote Tarasy odbył się Dzień Różnorodności. Był on częścią kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską pod nazwą "Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji". 
Polskiego Związku Esperantystów nie mogło tam zabraknąć wszak wsród esperantystów można znależć chyba najwięcej róznorodności

69. rocznica śmierci Jakuba Szapiro

Jak co roku białostoccy esperantyści zebrali się 12 lipca pod tablicą upamiętniającą Jakuba Szapiro - białostockiego esperantystę, dziennikarza i nauczyciela okresu międzywojennego - w rocznicę jego śmierci.
Subscribe to z Polski