Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-06-12

W niedzielę (2016-06-12) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.

Miejsce:
Polski Związek Esperantystów
Warszawa
ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 10:30 Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG które odbyło się w dniu 28-go maja 2016.
 4. Przydział obowiązków dla członków ZG PZE obecnej kadencji.
 5. Światowy Kongres w Nitrze – nasza reprezentacja i sprawy które należałoby poruszyć na Kongresie.
 6. Obchody Roku Zamenhofa w 2017 roku.
 7. Sprawy finansowe PZE.
 8. Wydawanie kolejnych numerów „Pola Esperantisto”.
 9. Współpraca z Polską Młodzieżą Esperancką (PEJ).
 10. Sprawy inne.
 11. Plan następnych zebrań i ich forma w czasie wakacji.
 12. Zakończenie zebrania