Dokumenty

Statut Polskiego Związku Esperantystów z 2012

Data wystawienia: 
2012-03-24
Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Warszawie. Nastąpiło całkowite przeredagowanie statutu w prowadzono m. in. członkostwo indywidualne a oddziałom umożliwiono uzyskiwanie osobowości prawnej. Dostosowano statut także do potrzeb ew. uzyskania przez PZE statusu organizacji pożytku publicznego.
Dokument powiązany: 

Statut Polskiego Związku Esperantystów z 2012

Data wystawienia: 
2012-03-24
Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Warszawie. Nastąpiło całkowite przeredagowanie statutu w prowadzono m. in. członkostwo indywidualne a oddziałom umożliwiono uzyskiwanie osobowości prawnej. Dostosowano statut także do potrzeb ew. uzyskania przez PZE statusu organizacji pożytku publicznego.
Dokument powiązany: 

Strony