O PZE

Stowarzyszenie

Polski Związek Esperantystówjest stowarzyszeniem zrzeszającym esperantystów w całym kraju. Posiada oddziały w kilkunastu miastach.

Celami PZE są:

  1. popularyzowanie języka esperanto;
  2. nauczanie języka esperanto;
  3. wspieranie i rozwój kultury esperanckiej;
  4. szerzenie idei zbliżenia między narodami za pomocą języka esperanto;
  5. wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania polskiej kultury i historii;
  6. pielęgnacja poczucia solidarności między ludźmi, bez względu na ich płeć, przynależność rasową, etniczną lub narodową, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, poglądy polityczne, status majątkowy i pochodzenie społeczne.

Historia związku

Jeżeli chcesz coś dodać do opisu historii Polskiego Związku Esperantystów, prosimy o kontakt: peavarsovio@gmail.com

Varsovia Societo Esperantista zostało założone 6 grudnia 1904 roku. (I. Ŝirjaev). Organizacji przewodniczył Antoni Grabowski. (I. Ŝirjaev)  Polskie Towarzystwo Esperantystów działało od 1907 roku. (A. Grabowski) W 1908 oficjalnie została założona organizacja jako "Pola Esperanto Societo". (I. Ŝirjaev)

29 kwietnia 2008 roku Polski Związek Esperantystów został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Subscribe to O PZE